Du er her: Forside » Plastikkirurgi » Brystforstørrende operation

Brystforstørrende operation

Det er vigtigt, at ønsket om brystforstørrende operation findes hos kvinden selv. Ønsket kan for nogle være kommet pga. komplekser over brysternes størrelse, tøjproblemer eller identitetsproblemer.
Under disse forudsætninger opnår man, at kvinden bliver tilfreds med en brystforstørrende operation, får større selvtillid og er friere i omgang med andre.
Når ovenstående tages i betragtning, kan alle raske kvinder få foretaget brystforstørrende operation.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, skal der være en uges betænkningstid fra man har modtaget information vedr. kosmetisk kirurgi, til man kan blive opereret.

Protesen

Ved forundersøgelsen bestemmes protesestørrelsen af kvinden selv, i samråd med lægen. Størrelsen af proteserne varierer fra 200 til over 500 ml..
Proteserne er fremstillet af silikonegel. Silikonegel giver den bedste efterligning af normalt brystvæv. Der har været megen diskussion om silikoneindholdets virkning, med påstande om øget kræftrisiko og bindevævssygdomme. Der er for nuværende ingen holdepunkter for disse påstande.

Operation

Operationen udføres oftest i fuld narkose.
Man er indlagt til dagen efter operationen.
Ved operationen laver man et lille snit (ca. 5 cm) i furen under brystet. Denne placering anser vi for den mest hensigtsmæssige og medfører normalt meget lidt synlige ar.
Herefter laves en lomme under brystkirtelvævet og under den store brystmuskel, protesen placeres i denne lomme. Hvis patienten ønsker proteserne placeret foran brystmusklen kan dette gøres. I sjældne tilfælde vil der blive indlagt sugedræn (små plastikslanger), der fjerner sivende småblødning. Sugedrænene fjernes som regel næste dag. Huden sys med selvopløsende tråde under øverste hudlag.
For at mindske infektionsrisikoen gives der antibiotika ved operationen.
Der tages foto før og efter operationen, disse fotos er til journalen, hvis foto ønskes til eget brug, må man selv sørge for at få disse taget.

Efter operationen

Der vil være nogen spænding og smerter i vævet de første uger, denne spænding/smerte kan behandles med tabletter, der udleveres ved udskrivelsen samt Paracetamol, Panodil, Pamol eller Pinex á 500 mg 2 tabletter op til 4 gange i døgnet.
Vi anbefaler anvendelse af en støttende BH døgnet rundt i 14 dage, herefter anvendelse efter behov.
BH’en udleveres i forbindelse med operationen.
Vi anbefaler en bluse/T-shirt, som kan knappes/lynes foran til brug lige efter operationen.
Såret og trådene tilses, og trådene fjernes efter ca. 14 dage. Herefter vil man samtidig blive informeret i pleje af arrene og massage af brystet.  Vi tilbyder kontrol efter 3 og 6 måneder.
Afhængig af fysisk belastning kan arbejde genoptages efter 1 - 2 uger.
Proteserne er normalt meget stærke, og der forventes en holdbarhed på mindst 15 år.
Man kan godt amme efter indlæggelse af proteser, da kirtelvæv og mælkegange ikke berøres af operationen. Man kan også selv undersøge for knuder i brystet, da kirtelvævet ligger foran proteserne.

Angående mammografi efter indsættelse af brystimplantater

De fleste kvinder, der har brystimplantater, har det liggende bag brystmusklen, og kan oftest tilbydes en mammografi. Kvindersne skal forud for undersøgelsen oplyse personalet om, at de har implantater. Der vil så blive anvendt en særlig teknik for at undgå, at proteserne skygger for brystvævet. Der er i forbindelse med mammografien en lille risiko for, at implantatets kapsel kan briste ved undersøgelsen.

Kvinder med implantat foran brystmusklen kan som regel ikke undersøges med mammografi. Hvis der er symptomer eller mistanke om sygdom i brysterne, kan der på lægelig indikation udføres en såkaldt klinisk mammografi, som omfatter flere røntgenbilleder suppleret med en ultralydsundersøgelse. Men stadigvæk kan implantaterne skygge for, at man kan se og vurdere en del af brystvævet.

Risiko for komplikationer

Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer i form af infektion, blødning, føleforstyrrelser samt periodevise eller kroniske smerter. Ved brystforstørrende operation er der tillige risiko for kapselskrumpning.

Infektion

For at minimere risikoen for infektion, gives antibiotika under operationen. Infektion forekommer hos mindre end 1 %.
Hvis der kommer infektion, kan det i yderste konsekvens betyde, at protesen skal tages ud, og en ny kan først lægges ind 1-2 måneder senere.

Blødning

Der forekommer blødning i brystet efter operationen hos mindre end 1 %. Hvis der kommer blødning i brystet efter operationen (dette ses oftest i timerne efter operationen), kan det blive nødvendigt at udtømme blødningen. Dette foregår ved, at man åbner syningen og fjerner det størknede blod, der har samlet sig omkring protesen. Samtidig lukker man evt. blødende kar.

Føleforstyrrelser

Der forekommer altid nedsat følesans lige omkring snittet efter operationen. Ca. halvdelen af dem, der får foretaget brystforstørrende operation, angiver tillige ændret følesans i resten af brystet. Det kan dreje sig om enten nedsat eller øget følsomhed.
Føleforstyrrelser normaliseres langsomt i løbet af måneder til år.
Normaliseringsprocessen kan ikke fremskyndes.
Og det er ikke altid, at der opnås normal følesans i brystet, specielt ikke i brystvorterne.

Kapselskrumpning

Kapselskrumpning forekommer hos ca. 3 % af dem, der har fået foretaget brystforstørrende operation.
Protesen bliver altid omsluttet af en tynd bindevævshinde/kapsel. Denne kapsel kan i nogle tilfælde i løbet af måneder til år efter operationen begynde at skrumpe ind, således at brystet bliver fastere/hårdere. Dette kan ske på ét bryst eller begge. Tilstanden er ufarlig, men kan medføre asymmetri af brystet. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt med et lille kirurgisk indgreb, hvor kapslen bliver gennemskåret, således at der igen bliver plads til protesen.
I meget sjældne tilfælde kan kapselskrumpning blive så generende, at den eneste løsning er at tage protesen/proteserne ud.

Sluttelig er der altid risiko for, at protesen kan gå i stykker. Hvis dette sker, kan protesen skiftes ud.
Mindre end 1 % udvikler periodevise eller kroniske smerter, disse kan være vanskelige at behandle.
Operativ korrektion vil indenfor 1 år efter operationen være uden beregning.
Risikoen for komplikationer øges ved bl.a. rygning, overvægt og sukkersyge.

Forventet varighed af operationen
Producenten giver livslang garanti for holdbarheden af implantatet. Det udelukker dog ikke, at implantatet kan blive utæt på et tidspunkt. Hvis denne sjældne komplikation skulle forekomme, har producenten forpligtiget sig til at erstatte implantatet.
Det kosmetiske resultat vil desuden påvirkes at kroppens naturlige aldring. Hvor hurtigt dette går, afhænger blandt andet af arvelig disponering samt levevis. Efterfølgende graviditet samt amning vil også have indflydelse på brysternes fremtræden.

Du er velkommen til at have en ledsager med til forundersøgelse.

Man skal være fyldt 18 år for at få udført brystforstørrende operation.

Vi anbefaler, at du læser sundhedsstyrelsens information om risici ved at få indsat brystimplantat.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/~/media/BD53F12BADAD477B9E90E0A2BD23EF97.as

 

Revideres igen 14.05.2021

Vejledende priser

Forundersøgelse 700 kr
Brystforstørrende operation i fuld bedøvelse, indlæggelse og efterkontroller 35.960 kr
Brystforstørrende operation + brystløft i fuld bedøvelse, indlæggelse og efterkontroller 49.950 kr
Udskiftning af proteser i fuld bedøvelse i fuld bedøvelse, indlæggelse og efterkontroller 35.960 kr
Fjernelse af proteser, i fuld bedøvelse, ambulant 16.500 kr
Gennemskæring af kapsel i fuld bedøvelse, ambulant 15.500 kr
Gennemskæring af kapsel i lokal bedøvelse, ambulant 9.500 kr

Der tages forbehold for prisændringer

  • Henrik Toft Nielsen

    Henrik Toft Nielsen

  • Jens Pilegaard

    Jens Pilegaard

  • Vivi Bakholdt

    Vivi Bakholdt

 
Site udviklet af Insoft Digital