Du er her: Forside » Plastikkirurgi » Fedtsugning

Fedtsugning

Ved fedtsugning (liposuction) suges fedt ud med en stump kanyle, som ikke ødelægger blodkar og nerver. Kanylen måler 4 mm i tykkelsen, og føres ind under huden gennem små snit, som placeres så de ses mindst muligt. Fedtsugning er ikke nogen slankekur, men en del bliver dog motiveret til at tabe sig yderligere efter en fedtsugning, fordi de har fået et “skub “ på vejen. Fedtsugning anvendes mest hensigtmæssigt til fjernelse af fedt i lokaliserede områder, hvor det ellers er svært at tabe sig. Det er ofte således, at lokaliserede fedtdepoter er dèr man taber sig sidst, og dér man tager på først.
De typiske fedtdepoter der suges hos kvinder er mave, hofter, lår og knæ. Hos mænd er det typisk på mave og bryst. Hos begge køn udføres en del fedtsugninger under hagen, men i øvrigt kan der fedtsuges over stort set hele kroppen.
En forudsætning for et vellykket resultat efter fedtsugning er, at huden har bevaret en vis elasticitet og kan trække sig sammen efter fedtsugningen. Dette vurderer lægen ved konsultationen.

Operation
Fedtsugning udføres i lokal- eller fuld bedøvelse. Indledningsvis sprøjtes karsammentrækkende væske ind i fedtvævet for at mindske den blødning der kommer, når fedtcellerne suges ud. Kanylen føres ind under huden gennem små snit på ca. 8 mm. Snittene placeres så de ses mindst muligt, og sys evt. sammen efter behandlingen. Efter fedtsugning er der en betydelig væskeophobning i de behandlede områder. Denne væske ”trækkes” ud fra karbanen, hvorfor der evt. gives ekstra væske hertil via drop. Denne forstyrrelse af væskebalancen i kroppen er årsagen til, at der kun suges ca. 2 liter fedt pr. fedtsugning.
Efter en fedtsugning er sammenhængen i fedtvævet brudt, hvorfor vævet bliver presset sammen ved hjælp af en forbinding eller elastiske bukser (tights). Fedtvævet får ved denne kompression lejlighed til at genetablere kontinuiteten, væskeophobningen reduceres og hudoverfladen bliver glat.

Efter operationen
Den elastiske bandage skal anvendes døgnet rundt i ca. 3 uger, dette er individuelt og vurderes af lægen.
Det er normalt betydelig væskesiven gennem snittene i optil et døgn efter fedtsugningen.
I de områder hvor der er foretaget fedtsugning, kan der opstå ”blå mærker” pga. småblødninger under huden. Denne misfarvning forsvinder spontant ligesom almindelige ”blå mærker” i løbet af 1-2 uger.
Trådene fjernes efter 10-16 dage.
Der er normalt kun lette smerter efter fedtsugning, især hvis man forholder sig i ro de første dage. Som smertestillende kan anvendes tabl. Paracetamol, Panodil, Pinex eller Pamol 1 g (svarer til 2 tabletter) 4 gange daglig.
De første 2 - 3 måneder efter behandlingen er der væskeophobning i de sugede områder, og dette slører resultatet. Det endelige resultat ses således først efter ca. 3 måneder.
Vi fraråder karbad de første 2 uger for at mindske væskeophobningen i vævene.
Man kan genoptage arbejde, når man synes man er klar til det. Det afhænger af hvor og hvor mange steder der er suget, og hvor fysisk krævende arbejde man har.

Risiko for komplikationer
Der ses meget sjældent komplikationer til fedtsugning, dvs. i mindre end 1 % af behandlingerne.
Der er som ved alle indgreb risiko for infektion og blødning. Tillige er der risiko for shock, hvis væsketilbuddet ikke er tilstrækkelig stort.
Der kan i en periode på 2 -3 uger være nedsat følelse i huden, hvor der er suget, men dette normaliseres sædvanligvis spontant.

 

Forventet varighed af operationen
Effekten af en fedtsugning er i princippet vedvarende, men resultatet vil kunne påvirkes af faktorer som vægtstigning og kroppens naturlige aldringsproces.


Du er velkommen til at tage en bekendt med til forundersøgelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, skal der være en uges betænkningstid fra man har modtaget information vedr. kosmetisk kirurgi, til man kan blive opereret.

Revideres igen 14.05.2021

Vejledende priser

Forundersøgelse 700 kr
Forsiden af maven 17.000 kr
Yderside af lår 18.000 kr
Inderside af lår 16.000 kr
Yder- + inderside af lår 26.000 kr
Knæ 11.000 kr
Hofter 16.000 kr
Mave + yderside af lår 26.500 kr
Mave + inderside af lår 25.000 kr
Mave + hofter 25.000 kr
Mave + yder- og inderside af lår 31.500 kr
Mave + yder- + inderside af lår + knæ 33.500 kr
Mave + hofter + yderside af lår 31.500 kr
Mave + hofter + yder- + inderside af lår 34.500 kr

Der tages forbehold for prisændringer

  • Henrik Toft Nielsen

    Henrik Toft Nielsen

  • Jens Pilegaard

    Jens Pilegaard

 
Site udviklet af Insoft Digital