Du er her: Forside » Plastikkirurgi » Hageplastik

Hageplastik

Operation for løs hud på halsen (kalkunhals, dobbelthage)

Med alderen svinder elasticiteten i huden, og for de flestes vedkommende øges samtidig fedtlaget under huden. Dette kan medføre generende løs hud på halsen. Denne “overskydende” hud kan være mere eller mindre udfyldt med fedt. For mange er dette et kosmetisk problem, idet det tolkes som et meget synligt alderdomstegn. Derved opstår ønsket om behandling. Denne kan foregå på flere forskellige måder: Ved en ansigtsløftning, ved fedtsugning på halsen, ved bortskæring af den overskydende hud (hageplastik) eller ved en kombination af de to sidstnævnte.
En ansigtsløftning (beskrevet på selvstændigt informationsark) er en anden løsning på problemet og efterlader kun mindre synlige ar. Denne behandling er til gengæld kostbar og forbundet med større gener efter operationen end de andre nævnte.
Fedtsugning under hagen og på forsiden af halsen er en god behandling, såfremt det drejer sig om et stort fedtdepot og samtidig kun moderat hudoverskud. Man opnår under disse forhold en relativ hudopstramning, idet det drejer sig om en indadgående bugning (konkavitet). Denne konkavitet gøres dybere ved en fedtsugning, således at huden efter fedtsugning vil skulle dække et større areal.
Ved hageplastik opnås en absolut hud- og fedtreduktion. Ulempen ved denne behandling er, at der efterlades et ar på forsiden af halsen. Dette ar formes dog således, at det i stor udstrækning falder ind i de naturlige folder, som findes på halsen.
De to sidst nævnte behandlinger kan kombineres, idet man ved en fedtsugning opnår en mere udbredt fedtreduktion end ved bortskæring alene.

Operation
Operation af løs hud på halsen foregår i lokalbedøvelse og ambulant.
Ved fedtsugning under hagen og på forsiden af halsen lægges lokalbedøvelse sv.t. det område, der skal suges. Herefter føres fedtsugningskanylen ind gennem et ca. 5 mm snit under hagespidsen. Området suges, og snittet lukkes efter sugningen med en enkelt tråd. Efterfølgende lægges en trykforbinding.
Ved hageplastik lægges lokalbedøvelse sv.t. det område, der skal fjernes. Hud/fedt fjernes, og efter behov foretages en opstramning af hudmuskulaturen på forsiden af halsen. Derefter sys huden sammen med en teknik, der medfører, at der ikke efterlades stikmærker efter tråden. Sluttelig dækkes arret med hudfarvet tape.
Ved en kombination af de to sidst nævnte behandlinger indledes med fedtsugningen. Proceduren er i øvrigt identisk med de to separate beskrivelser.

Efter operationen
Efter en fedtsugning skal den anlagte trykforbinding bibeholdes i 6 dage (døgnet rundt). Der vil være misfarvning i området, dette svinder spontant i løbet af ca. 1 uge. Tillige er der ømhed og nedsat følesans i huden, dette svinder ligeledes spontant. Såfremt der er behov for smertestillende, kan du benytte Paracetamol, Panodil, Pinex eller Pamol á 500 mg 2 tabletter op til 4 gange i døgnet.
Ved hageplastik skal der ikke anvendes nogen supplerende forbinding til det hudfarvede tape. Der kan også her være misfarvning af huden, denne misfarvning vil svinde på ca. 1 uge. Hvis der er behov for smertestillende gælder samme forholdsregler som ved fedtsugning.
Ved en kombination af de to behandlinger gælder samme forholdsregler som for fedtsugning. 

Forventet varighed af operationen
Effekten af en hageplastik er i princippet vedvarende, men resultatet vil kunne påvirkes af faktorer som kroppens naturlige aldring samt vægtændringer.

Risiko for komplikationer
Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for infektion, blødning, føleforstyrrelser samt periodevise eller kroniske smerter.
Infektion
Infektion forekommer hos mindre end 1 % og kan normalt behandles med vand og sæbe, antibiotika og evt. udtømning af betændelse.
Blødning
Blødning forekommer hos mindre end 1 % og vil normalt stoppe af sig selv, men det kan bliver nødvendigt at udtømme størknet blod.
Føleforstyrrelser
Der vil altid være nedsat følesans omkring et snit i huden. Dette vil sædvanligvis normalisere sig i løbet af uger til måneder. Der er ingen garanti for at følesansen bliver normal.
Hos mindre end 1 % forekommer periodevise eller kroniske smerter, dette kan være vanskeligt at behandle.
Risikoen for komplikationer øges ved bl.a. rygning, overvægt og sukkersyge.

Du er velkommen til at have en ledsager med til forundersøgelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen, skal der være en uges betænkningstid fra man har modtaget information vedr. kosmetisk kirurgi, til man kan blive opereret.

Revideres igen 14.05.2021

Vejledende priser

Forundersøgelse 700 kr
Fedtsugning hage 9.500 kr
Hageplastik 9.500 kr
Fedtsugning + hageplastik 12.500 kr

Der tages forbehold for prisændringer

  • Henrik Toft Nielsen

    Henrik Toft Nielsen

  • Jens Pilegaard

    Jens Pilegaard

  • Vivi Bakholdt

    Vivi Bakholdt

 
Site udviklet af Insoft Digital