Du er her: Forside » Plastikkirurgi » Refertilisation (ophævelse af sterilisation hos mænd)

Refertilisation (ophævelse af sterilisation hos mænd)

Refertilisation kommer naturligvis kun på tale, hvis man forudgående er blevet steriliseret, og efterfølgende ønsker fertiliteten tilbage. Chancen for at blive fertil igen, afhænger af hvor lang tid der er imellem de to indgreb, uden vi dog er i stand til at sætte procenter på. Eksempelvis kan nævnes, at der er mænd der har opnået fertilitet efter knap tyve års sterilitet.

Bortset fra de fysiske forhold, der ændrer sig med tiden, sker der også i mange tilfælde en kemisk ændring efter sterilisation. Nogen begynder således at danne antistoffer imod deres egne sædceller, hvilket er ensbetydende med nedsat levedygtighed af sædcellerne. Selv om der er dannet antistoffer, viser erfaringen dog, at koncentrationen af disse sædvanligvis falder, når der igen er skabt afløb for sædcellerne.

Det operative indgreb for at opnå sterilitet (vasektomi) udføres som regel således, at sædlederne identificeres gennem et lille snit på hver side af penis lidt neden for roden. Sædlederen skæres over og lukkes med tråd eller metalklips. Evt. fjernes et stykke af hver sædleder og sendes til mikroskopi, således at man kan sikre sig, at det er sædlederen, der er skåret over.

Ved refertilisationsoperation skal der genskabes forbindelse i sædlederen på en sådan måde, at den indvendige passage er bevaret ved sammensyningen. Det er denne proces, der er vanskelig, idet den indre diameter af sædlederen kun er ca. ½ mm. Dette indgreb er således betydelig mere kompliceret end sterilisationen.

Inden operation
Cirka et døgn inden operationen bedes du fjerne hårene i operationsområdet med barbermaskine/trimmer. 

Operation
Refertilisationsoperation foregår ambulant i lokalbedøvelse. Enderne af de overskårne sædledere identificeres gennem tilsvarende snit, som da der blev fortaget sterilisation. Disse ender bliver herefter kortet af, indtil der er en veldefineret åbning. De to “rørender” sys herefter sammen under stor forstørrelse. Sluttelig sys huden sammen med tråd, der opløser sig selv.

Efter operation
Man kan med fordel anvende et par tætsiddende underbukser efter indgrebet, samt isposer på pungen i op til 8-12 timer efter operationen. Dette mindsker hævelsen og evt. misfarvning af penis og pungen.
Der vil oftest være medicinkrævende smerter, smerterne forværres ved fysisk aktivitet. Der kan anvendes tablet Paracetamol (Pinex, Panodil eller Pamol) 1 gr. (svarer til 2 tabletter á 500 mg) 4 gange daglig.
Området ved sammensyningerne (pungen) skal holdes rent og tørt. Man skal derfor vaske 1-2 gange daglig med almindelig sæbe og skylle efter med lunkent vand. Hvis der er siven fra sammensyningerne, kan der placeres sugende materiale i underbukserne.
Der vil normalt være behov for, at man forholder sig i ro de første 3-4 dage, hvilket ofte vil kræve fravær fra arbejde.
Herefter må du udøve ”normal” aktivitet, men dog undlade sport og lignende til efter 4 uger.
Der kan opstå betydelig hævelse og blåmisfarvning af pungen, dette vil svinde i løbet af 1-2 uger.
Trådene, som sårene er syet sammen med, går spontant i opløsning. Hvis trådene generer, kan de afklippes efter 14 dage.
Seksuel aktivitet kan tidligst genoptages efter 5 dage, men pga. smerter og hævelse går der dog normalt 1-2 uger.
Resultatet af operationen kan kontrolleres via en sædprøve 1 mdr. efter indgrebet.
Sædprøven kan du selv lave vha. en hjemmetest (Swimcounttest) eller du kan tale med egen læge. 

Komplikationer
Der er, som ved alle operative indgreb, risiko for infektion. Dette vil vise sig ved samtidig varme, rødme, hævelse og evt. feber. Der vil i tilfælde af infektion være risiko for, at resultatet forringes. Der kan også ses efterblødning i pungen, som kan medføre betydelig hævelse, ubehag og misfarvning af pungen. I tilfælde af stor blødning skal blødningen fjernes, ved mindre blødninger normaliseres forholdene spontant. I sin yderste konsekvens kan komplikationer medføre hel eller delvis vævsdød af pungen.

Du er velkommen til at have en ledsager med til forundersøgelsen.

Revideres igen 16.05.2021

Vejledende priser

Forundersøgelse 700 kr
Ambulant refertilisation i lokalbedøvelse 16.000 kr

Der tages forbehold for prisændringer

  • Jens Pilegaard

    Jens Pilegaard

  • Henrik Toft Nielsen

    Henrik Toft Nielsen

 
Site udviklet af Insoft Digital