Søren Helbo Hansen

Speciallæge i anæstesiologi på HCA Klinikken

Søren blev færdiguddannet som læge på Københavns Universitet i 1976, og efterfølgende specialiserede han sig inden for anæstesiologi på Universitetshospitalet i Lund, Sverige. Han blev speciallæge i anæstesiologi i 1982.

Sørens brede erfaring strækker sig fra tidligere anæstesilæge i Lund til overlæge og specialeansvarlig overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Derudover har Søren undervist i en række efteruddannelses- og specialkurser, og han har været ansat på Anæstesiologisk Institut på Odense Universitet som klinisk lektor. Han har også erfaring som vejleder for ph.d.-studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Gennem årene har Søren holdt sig nøje opdateret på det anæstesiologiske felt gennem videre- og efteruddannelse. Han er desuden forfatter til en lang stribe af videnskabelige artikler og har forsket i en del medicinvidenskabelige og anæstesiologiske emner i samarbejde med bl.a. Odense Universitetshospital.

Søren har været anæstesilæge på HCA Klinikken siden 1996.

Søren Helbo Hansen Speciallæge i anæstesiologi