+45 66 12 55 13
mandag - fredag 08:30 - 14:00

Operation af grå stær

Grå stær er en hyppig øjensygdom, som primært den ældre befolkning bliver ramt af. Sygdommen gør, at klarheden i øjnene nedsættes, og den eneste anerkendte behandling er operation. På HCA Klinikken er du i gode hænder hos vores speciallæge i øjenkirurgi Nico Gampenrieder.

Om grå stær

Vores øjenlæge Nico Gampenrieder er på klinikken hver anden onsdag. I øjeblikket forekommer der længere ventetid end normalt. Læs mere om grå stær her.

Om grå stær

Sygdommen

Grå stær skyldes uklarheder i øjets linse, og uklarhederne medfører, at synet med tiden bliver sløret. Blændingsgener og læseproblemer er hyppige gener udløst af grå stær. Grå stær er ikke farligt og gør aldrig ondt. Sygdommen opstår som oftest i sen alder, men forskellige former for medicin, fx binyrebarkhormon, kan fremskynde udviklingen af grå stær. Ligeledes kan forskellige sygdomme, fx diabetes eller kraftige slag mod øjet, også udløse grå stær. 

Hvornår er det tid til at blive opereret?

”Din grå stær er ikke moden endnu”, har man tidligere hørt øjenlægen sige til sin patient. Hvornår er en grå stær så moden nok til at blive fjernet? En grå stær er ”moden”, når de gener, den udløser, bliver så store, at den formodede gevinst ved operationen overstiger risikoen ved indgrebet. Nogen er generet tidligt og andre først sent i forløbet. Nogen vil blive ved med at kunne se til at bygge små modeltog, udføre håndarbejde eller se golfbolden ligge på greenen på 100 meters afstand. Nogen vil kunne beholde kørekortet selv i en høj alder. Hvis man med andre ord har høje krav til sit syn, er ens grå stær hurtigere ”moden” end andres. Selv hvis man vælger at afvente udviklingen, indtil synet er blevet meget dårligt, er der ingen grund til at opgive. Det er aldrig for sent til at lade sig operere for grå stær. Livskvaliteten bliver ofte forbedret i væsentlig grad efter en grå stær operation, og alder spiller ingen rolle. 

Hvorfor skal jeg vælge HCA Klinikken?

HCA Klinikken råder over avanceret udstyr til undersøgelse og operation af grå stær. Operation af grå stær er den hyppigst udførte operation i den vestlige verden. Det er et rutineindgreb, og vi har derfor stor rutine på klinikken, og øjenlægen og sygeplejerskerne har stor erfaring. Vores øjenlæge Nico følger dig gennem hele forløbet fra forundersøgelse til operation og efterkontrol. 

Vi tilbyder kun monofokale eller med andre ord ”et-styrke” kunstige linser, da disse er de mest pålidelige og sikreste at anvende. Der er ikke tale om en brillefri løsning, men en løsning med høj sikkerhed og med markedets bedste kunstige linse.

En læsebrille vil som oftest være nødvendig efter operationen. Nogen foretrækker at blive ved med at bruge briller med læsefelt eller glidende overgang. Efter operationen for grå stær vil mere end 95 % opnå væsentligt forbedret syn. Resultatet er selvfølgelig afhængigt af, om der er andre konkurrerende øjensygdomme. Dette vil øjenlægen undersøge og informere om ved forundersøgelsen. 

Vi gør opmærksom på, at behandlingen er individuel, og at resultatet varierer fra person til person.

lorem ipsum dolor sit amnet
Refusion via sygeforsikring "danmark"

Som medlem af "danmark" kan du få op til 85% i refusion til grå stær operationer.

Refusion via sygeforsikring "danmark"

lorem ipsum dolor sit amnet
Patientinformation

Læs mere om hvordan behandlingen foregår, og hvad du kan forvente, at der sker efter operationen.

Patientinformation

Forundersøgelse

Ved forundersøgelsen vil øjenlægen foretage en grundig undersøgelse af dine øjne. Hvis dine gener skyldes grå stær, og der ikke er konkurrerende øjensygdomme, vil en operation kunne forbedre dit syn.

Til forundersøgelsen bliver dine øjne dryppet med pupiludvidende dråber, som i de fleste tilfælde forringer synet et par timer efter undersøgelsen. Du bør derfor ikke selv føre bil umiddelbart efter. Hvis du tager noget medicin, er det vigtigt, at du informerer lægen om det til forundersøgelsen.

Forundersøgelsen varer i ca. 1 time, og du er velkommen til at tage en ledsager med.

Før operationen

Der vil blive lagt en recept ud på receptserveren på to forskellige slags øjendråber. Dråberne kan afhentes på et hvilket som helst apotek inden operationen. Dråberne skal først anvendes efter operationen.

Operationen

Hvis du er nervøs for operationen, kan du få noget beroligende medicin ved ankomst til klinikken. Det er også muligt at udlevere medicinen ved forundersøgelsen, så det kan tages 2 timer før operationen.

Ved operationen fjernes den uklare indre del af linsen ved hjælp af ultralyd og erstattes med en kunstig linse.

Operationen foregår typisk i lokal bedøvelse og ambulant, hvilket betyder, at du kan komme hjem samme dag. Selve operationen varer ca. 20 min. Du skal beregne et samlet tidsforbrug på operationsdagen på ca. 1½ - 2 timer.

Hvis du gerne vil se en animeret operation fra samme perspektiv som øjenlægen, nemlig igennem operationsmikroskopet, kan du se en video her. 

Efter operationen

De første døgn efter operationen kan øjet være lettere irriteret og løbe i vand.

Enkelte får lette smerter eller fornemmelsen af grus i øjet, når bedøvelsen holder op med at virke. For at afhjælpe lette smerter anbefaler vi, at du tager smertestillende tabletter Panodil, Pamol, Paracetamol eller Pinex 2 tabletter á 500 mg op til 4 gange pr. døgn.

Lettere rødme af øjet og sløret syn er almindelige reaktioner efter operationen.

Almindelige vante aktiviteter kan genoptages umiddelbart efter operationen. Du må dog ikke gnide i øjet eller bade i svømmebassin de første 2 uger.

Du skal dryppe med to slags øjendråber 3 gange dagligt i 3 uger for at forebygge betændelse, irritation og hævelse.

Dagen efter operationen bliver du ringet op af øjenlægen og spurgt ind til, hvordan det går.

Efterkontrol

1-2 uger efter operationen vil der være et kontrolbesøg i klinikken. Dette er med i prisen.

Kontrolbesøget vil ofte kunne kombineres med operation af andet øje, hvis dette også skal opereres.

Mulige komplikationer og bivirkninger

Der tilstøder sjældent alvorlige komplikationer. Det er dog meget vigtigt, at du straks kontakter HCA Klinikken eller øjenlægen (du får lægens telefonnummer på operationsdagen), hvis:

  • du får stærke smerter i dagene efter operationen, hvor Panodil, Paracetamol, Pamol eller lign. ikke hjælper.
  • synet bliver dårligere, end det var lige efter operationen.
  • der kommer kraftig rødme i øjet (let rødme er helt almindeligt).

Andre øjensygdomme som fx forkalkning af nethinden, grøn stær eller følger af sukkersyge øger risikoen for komplikationer. De fleste vil dog kunne forvente en forbedring af synet. Til forundersøgelsen bliver du grundigt informeret om, hvad du skal gøre i tilfælde af ovennævnte situationer af øjenlægen.

lorem ipsum dolor sit amnet
Priser
Øjenundersøgelse1.000 kr.
Forundersøgelse (grå stær)500 kr.
Grå stær operation i lokalbedøvelse, pris pr. øje9.500 kr.
  

Priser

Øjenundersøgelse1.000 kr.
Forundersøgelse (grå stær)500 kr.
Grå stær operation i lokalbedøvelse, pris pr. øje9.500 kr.
Fjernelse af bygkorn i lokalbedøvelse2.500 kr.
Kontroller efter eget ønske500 kr.
Second opinion1.000 kr.
Medlemmer af sygeforsikringen "danmark" kan få op til 85% i refusion til grå stær operationer..