Spring til indhold

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed, som fører det overordnede tilsyn inden for det sundhedsfaglige område i Danmark. De udarbejder tilsynsrapporter for at sikre, at patienternes behandling foregår på retmæssig vis, så fejl forhindres. Samtidig arbejder de for at udbrede den viden, der skal til, for at forebygge disse fejl. Her kan du finde tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og læse en løbende opdateret vurdering af vores personales virke og klinikkens funktion.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter for lægerne på HCA Klinikken: